சிச்சுவான்

41
41
41成都柯世达集团办公楼

செங்டு சாம்பேன் பிளாசா

செங்டு ஹுவாமிங் குழு (ஷுவாங்லியு) அலுவலக கட்டிடம்

செங்டு கேஸ்டர் குழு அலுவலக கட்டிடம்

1
41
41

செங்டு லாங்டாங்ஸி தொழில்துறை மண்டல தலைமையகம்

செங்டு செங்குவா மாவட்ட மக்கள் கொள்முதல்

செங்டு வெஸ்ட் ஷூஸ் மூலதனம்

சீனா டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் மேற்கு சர்வதேச பயிற்சி மையம் (செங்டு)