தியான்ஜின்

35
35
35

தியான்ஜின் போர்ட் பசிபிக் சர்வதேச கொள்கலன் முனையம்

Tianjin Hongqiao ரியல் எஸ்டேட் சந்தை சேவை மையம்

தியான்ஜின் சுற்றுலா குழு

35
35

Tianjin Metallurgical Iron Material Processing Co., Ltd

CCCC முதல் வழிசெலுத்தல் பொறியியல் ஆய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனம் (தியான்ஜின்)