தியான்ஜின்

35
35
35

தியான்ஜின் போர்ட் பசிபிக் சர்வதேச கொள்கலன் முனையம்

தியான்ஜின் ஹாங்கியாவோ ரியல் எஸ்டேட் சந்தை சேவை மையம்

தியான்ஜின் சுற்றுலா குழு

35
35

தியான்ஜின் மெட்டல்ஜிகல் இரும்பு பொருள் செயலாக்க நிறுவனம், லிமிடெட்

சி.சி.சி.சி முதல் வழிசெலுத்தல் பொறியியல் கணக்கெடுப்பு மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனம் (தியான்ஜின்)